Ghế gaming, 게임 의자 Hàn Quốc G800 Đen viền trắng

2.900.000