Ghế gaming, 게임 의자Hàn Quốc ghi viền trắng G800

2.900.000